Kyu vizsgák 2018-ban

Vizsga Időpontok:

június 22. Urban Dojo 14 óra
december 07. Urban Dojo 14 óra

Kérek mindenkit, aki a vizsgákon részt szeretne venni, hogy a www.judo.hu oldalon, a megfelelő adatok megadásával legkésőbb a vizsgát megelőző szerda 24:00 óráig jelentkezzen.
Ha ezt a vizsgázni szándékozó elmulasztja, a helyszínen is jelentkezhet, a vizsgáztatói díj kétszeresének megfizetése mellett. Amennyiben a jelentkező alacsonyabb övfokozata nem szerepel a RDK nyilvántartásában, úgy a mindenkori vizsgadíj megfizetése mellett köteles a hiányzó fokozat(ok)ból a Kollégium előtt ismét vizsgát tenni, mielőtt a magasabb kyu fokozatot megkísérelné.

Az aktuális kyu fokozatokról információ kérhető a fenti elérhetőségek bármelyikén, vagy megtekinthető www.budapestjudo.com, illetve a www.judo.hu oldalakon.

Gosztonyi Zsolt