Országos Dan Kollégium rendkívüli Küldött Gyűlés

A meghívó ITT tölthető le

Az Országos Dan Kollégium 2022. október 22.-én /szombaton/ 9:00h-tól tartja rendkívüli
Küldött Gyűlését, a Sportok Házában, /1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 /.
A Dan Kollégium Küldött Gyűlésére delegált tagok névsorát, póttagokkal együtt kérem e-
mailben / klara.veszi@gmail.com , mjszdankollegium@gmail.com / elküldeni név, dan
fokozat megjelöléssel 2022. október 17-ig /hétfő/.
A küldötteknek 2022. évre szakszövetségi tagdíjjal és MOB regisztrációval kell rendelkeznie,
amit a küldöttgyűlés előtt be kell mutatni.
Napirendi pont:

 1. Az MJSZ módosított alapszabályának megfelelően az ODK Szervezeti és Működési
  Szabályzatának (SZMSZ) elfogadása / külön levélben küldjük a tervezetet/
 2. Egyebek

ODK tagsága :

Minden DAN fokozattal rendelkező személy tagja az Országos DAN Kollégiumnak
amennyiben megfelel az alábbi kritériumoknak;

 • judo DAN fokozattal rendelkezik,
  -elfogadja az ODK szabályzatát,
  -vállalja az MJSZ és az ODK feladatainak megvalósításában való tevékeny
  közreműködést,
  -tagja az MJSZ valamely szakosztályának, érvényes MJSZ tagsági igazolvánnyal
  rendelkezik.

A Kollégiumi Küldött Gyűlés

A Kollégiumi Küldött Gyűlés az ODK legfőbb szerve, melynek tagjait a regionális szövetségek
delegálják., a MJSZ Közgyűlési nyilvántartás alapján 7.§.2. pontja szerint 10 tag után a
régiók 1 főt delegálhatnak. Minden további 30 tagja után további egy-egy tagot delegálhat.
Ezen felül szavazati joggal rendelkezik a Kollégiumi Küldöttgyűlésen a mindenkori
megválasztott ODK elnöke, elnök helyettese, titkára, valamint a régiók mindenkori
megválasztott RDK elnökei.
A Kollégiumi Küldöttgyűlés nyilvános, azon a dan fokozattal rendelkezők részt vehetnek,
szavazati jog nélkül.
A Küldött közgyűlést évente legalább egyszer, legkésőbb az MJSZ közgyűlése előtt (május 31.)
munkaszüneti napra kell összehívni. Az összehívásról az elnökség gondoskodik. Az elnökség
rendkívüli küldött közgyűlést bármikor összehívhat. A tisztújító küldött közgyűlést az olimpia
évében az olimpiát követően, vagy a MJSZ tisztújító közgyűlése előtt kell megtartani.
Összehívása a régiókon keresztül történik
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek több mint fele jelen van. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlést az eredetileg meghirdetett időpont után
egy órás várakozást követően megtartható az eredeti napirendi pontokkal, ha az a Közgyűlés
meghívójában szerepel, a megjelent küldöttek számára tekintet nélkül határozatképes.

A tisztújító küldöttgyűlésen a régiók küldötteinek van csak szavazati joga!
A szakszövetségi tagdíjat és MOB regisztrációt befizetett dan fokozattal rendelkező
tagok 2021 év végi állapota a MJSZ informatikai rendszere alapján 563 fő felel meg, az
alábbi régiónkénti megoszlásban:

BRJSZ    160                           6+ RDK elnök 1 öszzesen            7fő
DDRJSZ   66                           2+ RDK elnök 1 öszzesen            3fő
DMRJSZ   99                           3+ RDK elnök 1 öszzesen            4fő
ÉDRJSZ  108                          4+ RDK elnök 1 öszzesen             5fő
ÉKMRJSZ 70                          3+ RDK elnök 1 öszzesen             4fő
KMRJSZ    60                          2+ RDK elnök 1 öszzesen            3fő
                                                                                                    26fő
ODK elnök, elnök h,titkár                                                          3fő
                                                                                 összesen: 29fő
Amennyiben a megjelentek létszáma nem éri el a tagság 51% át, a közgyűlést
60 perc várakozás után megtartjuk a létszámtól függetlenül.

Sporttársi Üdvözlettel:
Gosztonyi Zsolt
ODK elnök
Budapest, 2022.09. 28